+32 497 85 46 41 hilde@coachandwrite.be

NLP Practitioner

NLP Practioner is een verdiepend traject, dat in 3 verschillende formules wordt aangeboden. Meer info over de praktische organisatie vind je hier: www.arcturus.be/opleidingen 

Je krijgt niet alleen modellen en technieken aangeleerd maar ook de ruimte om die grondig in te oefenen. Net omdat elke oefening een ervaring wordt, wordt het aanleren van technieken algauw het aanleren van een attitude. Zo wordt bewustwording geen ‘lucky shot’ maar een manier van leven en duurzaam transformerend.

Iets voor jou?

NLP is er voor iedereen die zichzelf persoonlijk wil ontwikkelen, er is geen enkele voorkennis vereist. Daarnaast is het ook een zeer handig en effectief instrument voor coaches, therapeuten en iedereen die op de een of andere manier werkt met mensen.

Neem contact op en stel je vragen of kom naar een gratis infoavond. Meer info op www.arcturus.be

Programma:

Basisprincipes NLP

NLP vertrekt vanuit een aantal basisaannames over hoe wij als mens in onze omgeving functioneren. Zij helpen je om ruimte te scheppen in je vaste denkstructuren. Ze helpen je om je geest open te stellen en meer keuze- en groeimogelijkheden voor jezelf toe te laten.

Communicatieframe

De hele NLP Practitioner wordt opgehangen aan één essentieel communicatieframe, dat bestaat uit 8 stappen. Dit model geeft je de mogelijkheid om in elke context de voor jou passende communicatie te hanteren, waardoor je op een vrije, bewuste en ‘ecologische’ manier neerzet wat je in wezen wil neerzetten.

Zintuiglijke filters

Hoe nemen wij de wereld waar? Welke filters zorgen ervoor dat de werkelijkheid zoals ze zich in de externe wereld voordoet, toch op een heel individuele manier naar binnen komt? Je leert je eigen zintuiglijke filters ontdekken en die van anderen, wat je inzicht geeft in de ‘kleuring’ van informatie en hoe deze communicatie beïnvloedt. Je leert technieken aan om met die filters te gaan ‘spelen’, waardoor je ook de ander in zijn of haar ‘eigen’ taal kunt bedienen.

Submodaliteiten

Gefilterde informatie wordt verwerkt en opgeslagen in ons brein. We maken interne voorstellingen van onze ervaringen en slaan die op als ‘waar’. NLP leert je deze ‘waarheden’ in perspectief te zien en in vraag te stellen, vanuit respect voor jezelf. Via het werken met ‘submodaliteiten’ krijg je impact op hoe je een beleving opslaat, waardoor ook de interpretatie van de beleving als zodanig voor jou verandert. Je gaat steeds meer actief in plaats van reactief om met wat je overkomt.

Rapport

‘Rapport’ creëren is essentieel voor een succesvolle communicatie. Hoe maak je een echte verbinding met de ander, waardoor er vertrouwen ontstaat voor het gesprek? Je leert de kunst van verbale en non-verbale rapport.

Informatie uitwisselen en verzamelen

Goed kunnen communiceren betekent ook gericht kunnen luisteren. En dan de juiste vragen stellen, zowel aan jezelf als aan de ander. Niet vaag en abstract, maar heel concreet. Wat bedoel je preciés met wat je zegt? Niets zo subjectief als een betekenis. Door het ontdekken van taalpatronen en hoe die uit te klaren, krijg jij de antwoorden die je nodig hebt voor je verdere groei en ontwikkeling, of voor het ondersteunen van de groei van de ander.

Doelen stellen en bereiken

Veel mensen weten wat ze niet willen, maar niet wat ze wel willen. Met NLP leer je scherp te stellen wat jij in specifieke contexten wilt of nodig hebt en hoe je dat ook effectief kunt bereiken. Om haalbaar te zijn moet een doel namelijk aan specifieke vormvoorwaarden voldoen. Bovendien moet het tegemoetkomen aan wat jij echt belangrijk vindt. Zo wordt je leven steeds meer een van vervulling.

Interventies op beperkende ervaringen

Wat zijn de obstakels die jou tegenhouden om je doelen te bereiken en hoe kun je daar iets aan doen? NLP biedt je een schatkist aan interventietechnieken die de emotionele lading van pijnlijke ervaringen afhalen of die je er op een andere manier naar leren te kijken. Via methodes als ankering, traumafobia of reframing ervaar je steeds meer ruimte, opties en keuze in je gedachten, emoties en gedrag.

Bronnen aanboren en inzetten

Wat kan jou helpen om je doelen te bereiken? In het bijzonder, welke interne bronnen heb jij waar je je misschien nog niet bewust van bent? Je leert technieken aan waarmee je contact kunt maken met je innerlijke bronnen en hoe je deze op het gewenste moment kunt inzetten.

Metaforen

Metaforen zijn een krachtig instrument voor beeldspraak in onze taal. In NLP leer je de kunst aan van het werken met metaforen. Deze kunnen namelijk een verdieping en verandering teweegbrengen die de grenzen van de gewone taal overstijgt.